Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

AK-RP poskytuje právní služby jak v oblasti farmaceutického práva a při zastupování provozovatelů zdravotnických zařízení, tak při zastupování klientů v oblasti sporů v souvislosti s poskytnutou zdravotní službou.

V rámci farmaceutického práva poskytujeme naším klientům poradenství v oblasti:

 • klasifikace výrobků a jejich značení;
 • komunikace se SÚKL;
 • předpisy týkající se reklamy;
 • pravidla pro vztahy mezi farmaceutickými společnostmi a poskytovateli zdravotní péče;
 • oprávnění k marketingu, souhlasy týkající se registrace a distribuce léčiv;
 • licenční smlouvy;
 • monitoring změn příslušné legislativy apod.

V rámci zastupování poskytovatelů zdravotních zařízení a pacientů poskytujeme právní služby zejména v oblasti:

 • žaloby na náhradu újmy na zdraví;
 • obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení;
 • právní zastupování lékařů (zdravotníků) v soudních sporech;
 • právní zastupování pacientů ve sporech se zdravotnickými zařízeními;
 • monitoring změn příslušné legislativy;
 • zastupování provozovatele zdravotnických zařízení v jednáních se zdravotními pojišťovnami o úhradách poskytnuté zdravotní péče apod.

V oblasti práva medicínského AK-RP spolupracuje s celou řadou znalců z různých oborů zdravotnictví. Díky této spolupráci je možné náležitě vyhodnotit, zda postup zdravotního personálu byl tzv. lege artis, tj. v souladu se současnými poznatky lékařské vědy, resp. s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.