Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

Oblast trestního práva je jednou ze specializací AK-RP. V jejím rámci poskytujeme klientům zejména obhajobu v trestních věcech (trestné činy spáchané pod vlivem návykových látek nevyjímaje):

  • obhajoba v přípravném řízení i v rámci hlavního líčení;
  • zastupování poškozeného a uplatňování jeho práv v trestním řízení;
  • zastupování zúčastněné osoby (tzn. osoby, které byla nebo má být zabrána určitá věc nebo jiný majetek);
  • zajišťování a prosazování odklonů v trestním řízení;
  • předběžné posuzování připravovaných obchodních transakcí z pohledu dopadů trestního práva;
  • trestní odpovědnost právnických osob;
  • návrh opatření k zamezení vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a jejích představitelů;
  • zastupování při jednání o dohodě o vině a trestu;
  • zastupování spolupracujícího obviněného a zajištění ochrany osoby požívající práv tohoto institutu.

Pokud jsou naši klienti po skončení trestního řízení zproštěni trestního stíhání či je trestní stíhání zastaveno, patři k poskytovaným právním službám rovněž uplatnění náhrady škody, kterou způsobil stát neoprávněným trestním stíháním.