Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

V rámci stavebního práva poskytujeme v AK-RP našim klientům poradenství a zastupování v řízeních podle stavebního zákona a předpisů souvisejících, správním soudnictví a sporové agendě v oblasti výstavby.

Jedná se zejména o následující oblasti:

  • právní vztahy ke stavebním pozemkům (převod vlastnického práva ke stavebnímu pozemku, zřízení věcných práv pro výstavbu apod.)
  • územní řízení (vydávání územního rozhodnutí a územního souhlasu)
  • stavební řízení (povolování a ohlašování staveb, vč. zkráceného stavebního řízení)
  • kolaudace staveb (ohlašování a vydávání kolaudačního souhlasu)
  • smlouvy o dílo ve výstavbě a související právní vztahy
  • uplatňování vad staveb (reklamace, náhrada škody)
  • řešení sporů spojených s výstavbou (včetně sousedských sporů)
  • pomoc s legalizací nepovolených staveb

V rámci AK-RP jsme schopni pro naše klienty zajistit v případě potřeby součinnost s odbornými profesemi ve výstavbě (s architekty, stavebními společnostmi, projektanty, stavebními inspektory, soudními znalci, stavebním dozorem apod.).