Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

Soudním sporům se v rámci advokátní kanceláře AK-RP snažíme obecně vždy předcházet, ale pokud k nim dojde, jsme připraveni našim klientům poskytnout perfektní a komplexní právní služby. Právníci AK-RP mají veliké zkušenosti se zastupováním klientů při řešení sporů v nejrůznějších oblastech práva (civilního, obchodního, pracovněprávního, správního, trestního, daňového apod.) a ve všech stupních soudního řízení, a to včetně zastupování před rozhodčími soudy.

V rámci zastupování klientů ve sporech zajišťují právníci AK-RP kompletní právní servis, který zpravidla zahrnuje právní rozbor věci, mimosoudní jednání, pokus o smír, zpracování a podání žaloby či případných opravných prostředků a zastupování u soudních jednání.

V rámci sporové agendy (tzv. litigace) poskytuje advokátní kancelář AK-RP zejména následující služby:

  • právní analýza sporu a jeho možných finančních a dlouhodobých dopadů za současné snahy k nalezení nejvhodnějšího řešení pro naše klienty;
  • zastupování klientů před civilními, správními a trestními soudy všech stupňů;
  • zastupování v rozhodčím řízení;
  • mediace či jiné podoby alternativního řešení sporu;
  • vymáhání pohledávek apod.

V rámci poskytování právních služeb se naše advokátní kancelář také zaměřuje na sepisy návrhů na předběžná opatření, aby byla co nejlépe hájena práva a oprávněné zájmy klientů. Rovněž je třeba zdůraznit, že AK-RP trvale spolupracuje s předními exekutorskými úřady v České republice, proto i v oblasti exekucí je možné zajistit mnoho nadstandardních výhod pro naše klienty.