Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

V oblasti rodinného práva poskytuje AK-RP široký a ucelený právní servis. Četné zkušenosti našich právníků v tomto oboru využíváme jak při sepisu dokumentů upravujících rodinné vztahy, tak v řízeních před soudy.

Mezi služby poskytované našim klientům v oblasti rodinného práva patří především:

  • sepis předmanželských smluv a úprava rozsahu společného jmění manželů;
  • sporný a nesporný rozvod manželství včetně případného řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu;
  • vypořádání společného jmění manželů;
  • péče o děti, úprava poměrů dětí k rodičům, výživné;
  • vyživovací povinnosti k nerozvedené či rozvedené manželce/ manželovi;
  • vyživovací povinnosti otce k neprovdané matce;
  • omezení či zbavení rodičovských práv;
  • zastupování v řízení o zaplacení výživného včetně případného následného exekučního vymáhání, a to i přeshraničně;
  • určení či popření otcovství k dítěti.