Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

V rámci pracovního práva zastupujeme naše klienty jak z řad zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Při poskytování právních služeb zajišťujeme našim klientům komplexní servis s důrazem na soulad právní dokumentace s pracovněprávními předpisy a s předpisy práva sociálního zabezpečení. Poskytujeme také pomoc klientům při pracovněprávních organizačních změnách.

V oblasti pracovního práva naše advokátní kancelář poskytuje zejména tyto právní služby:

 • dodržování předpisů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění;
 • příprava všech typů pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vytýkací dopisy, výpověď či dohoda o rozvázání pracovního poměru aj.);
 • odměňování vedoucích pracovníků, plány opcí na akcie a jiné zaměstnanecké pobídky;
 • převody zaměstnanců;
 • restrukturalizace společnosti;
 • ochrana práv při diskriminaci a obtěžování v souladu s antidiskriminačním zákonem;
 • předpisy týkající se pracovní neschopnosti, zdraví a bezpečnosti práce;
 • pracovní řády a vnitřní předpisy;
 • odpovědnostní vztahy;
 • problematika konkurenčních doložek a důvěrných informací;
 • ochrana know-how a obchodního tajemství;
 • jednání s odborovými organizacemi, příp. se svazy zaměstnavatelů;
 • zastupování při jednání s pracovněprávními orgány;
 • asistence při získávání pracovních povolení a povolení k pobytu a víz pro zahraniční pracovníky pracující v České republice;
 • zastupování v pracovně-právních sporech jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance;
 • posuzování platnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí či okamžitým zrušením včetně zastupování ve sporech souvisejících se skončením pracovního poměru (neplatné rozvázání pracovního poměru, nároky na odstupné a další související nároky, konkurenční doložky apod.)
 • řešení důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání.