Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

V rámci práva nemovitostí poskytuje AK-RP komplexní právní poradenství v souvislosti se zajištěním pozemků, výstavbou, pronájmem, prodejem či koupí nemovitostí, sepisu prohlášení vlastníka, sepisy stanov společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, a to také v rámci developerských projektů. Klientům dále poskytujeme právní služby v oblasti stavebního práva včetně povolovacích řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas apod.).

Našim klientům poskytujeme především následující služby v oblasti práva nemovitostí:

  • provádění právního auditu (due diligence) stavu nemovitostí
  • nákupy a prodeje nemovitostí
  • financování nemovitostních projektů včetně zajištění
  • sepisy smluv o koupi, nájmu a výstavbě či správě rodinných domů, bytových domů, průmyslových staveb, hotelů, komerčních maloobchodních zařízení a administrativních budov;
  • advokátní úschovy;
  • stavebně-právní poradenství;
  • licence a povolení pro budování a výstavbu;
  • poradenství v oblasti práva životního prostředí, které souvisí s výstavbou či provozem nemovitosti;
  • zastupování klientů jako stavebníků v různých typech správního řízení v souvislosti s výstavbou;
  • zastupování klientů před soudy a rozhodčími orgány.