Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

AK RP poskytuje rovněž vysoce specializované právní poradenství přizpůsobené potřebám klientů z oblasti IT/ICT služeb a e-commerce, v němž se organicky spojuje praktická zkušenost z oblasti vývoje a implementace software s vysokou autorskoprávní, obchodněprávní a korporátní erudicí. Našim klientům v oblasti práva informačních technologií jsme schopni pomoci jak při realizaci jejich významných IT projektů, tak při řešení otázek spojených se zaváděním a užíváním IT v podnikání. Bez ohledu na velikost klienta a složitost jeho řešení, vzhledem k našim znalostem a zkušenostem s realizací softwarových a internetových projektů (jak na straně realizační, tak právní), hovoříme jeho jazykem.

V rámci softwarového práva a práva internetového poskytujeme zejména následující služby:

  • komplexní právní služby týkající se analýzy, návrhu, vývoje, implementace, rozvoje a poskytování software včetně komplexní smluvní agendy (smlouva o dílo na vytvoření software, implementační smlouva, licenční smlouva ad.);
  • zajištění servisu, údržby a podpory software (příprava SLA ad.);
  • licencování software a on-line služeb (návrh licenčních smluv, zaměstnanecké licence, licenční audit);
  • IT outsourcing;
  • právní zajištění e-commerce (provoz a užívání eshopů včetně obchodních a doručovacích podmínek, regulace on-line marketingu) a on-line korporátních služeb (SaaS, corporate cloud ad.);
  • databázové právo;
  • obchodování s použitým software;
  • ochrana osobních údajů (registrace a zastupování v řízeních před ÚOOÚ, správa, zpracování a archivace osobních údajů v podnikatelské praxi, řešení incidentů, audit ochrany osobních údajů).