Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

Duševní vlastnictví představuje v moderním businessu významná aktiva podnikatele, jejichž význam neustále roste nejen v těch odvětvích, která jsou na nehmotných statcích a jejich zhodnocování založena (ICT a e-commerce, finančnictví, odborné, organizační a ekonomické poradenství, apod.). AK RP nabízí klientům, kteří věnují ochraně svého know-how a inovací, autorských a průmyslových práv, obchodní značky firmy a vůbec celého podnikatelského image patřičnou pozornost, efektivní právní řešení a poradenství.

Našim klientům poskytujeme následující služby v rámci práva duševního vlastnictví a právních oblastí souvisejících:

  • komplexní správa portfolia duševního vlastnictví (assessment existujících autorských a průmyslových práv, de nice strategie a konkrétních ochranných opatření, smluvní agenda, zastupování před orgány veřejné správy a vůči rušitelům, průběžný monitoring);
  • ochrana a vymáhání autorských práv včetně on-line užití;
  • ochrana a vymáhání práv průmyslového vlastnictví (patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek a zeměpisných označení) a dalších práv k nehmotným statkům;
  • registrace, obnova a ochrana doménových jmen;
  • vedení soudních, alternativních (arbitráží, mediací a med-arb) i mimosoudních řízení o porušení práv k duševnímu vlastnictví před tuzemskými i mezinárodními orgány
  • vymáhání nároků z porušení práva na ochranu osbnosti a dobré pověsti právnických osob;
  • ochrana osobních údajů (registrace a zastupování v řízeních před ÚOOÚ, správa, zpracování a archivace osobních údajů v podnikatelské praxi, řešení incidentů, audit ochrany osobních údajů);
  • reklamní právo a ochrana proti nekalé soutěži.