Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

V rámci insolvenčního práva řeší AK-RP v zájmu klientů pre-insolvenční otázky a zastupuje zájmy klienta v insolvenčních řízeních z pohledu věřitele i dlužníka. Prostřednictvím AK-RP poskytujeme našim klientům právní služby a profesionální pomoc:

s vymáháním pohledávek věřitele prostřednictvím insolvenčního řízení, nebo

podáním insolvenčního návrhu, ať už je navrhovaným způsobem řešení úpadku konkurs, reorganizace či oddlužení (tzv. osobní bankrot, ve kterém je – zjednodušeně řečeno – možné dosáhnout osvobození od placení neuhrazených pohledávek při uhrazení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů během 5 let).

Součástí služeb AK-RP je přesná analýza právní i ekonomické situace konkrétního subjektu a nalezení optimálního řešení.

Dále poskytujeme následující služby:

  • monitoring struktur vlastnických, personálních a závazkových vztahů a jejich analýza;
  • posouzení nejvhodnějšího postupu při řešení složité ekonomické situace jak z pohledu dlužníka, tak věřitele;
  • poradenství členům statutárních orgánů ve vztahu k jejich zákonné odpovědnosti;
  • příprava a vyjednávání smluv;
  • příprava podkladů a dokumentace před podáním insolvenčního návrhu pro hladký a rychlý průběh insolvenčního řízení;
  • zastupování v soudních sporech v rámci insolvenčního řízení (incidenční spory);
  • zastupování na věřitelském výboru, schůzi věřitelů či přezkumných jednáních;
  • přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení včetně návrhů na ustanovení předběžného správce a dalších institutů v rámci insolvenčního práva apod.

Oddlužení (osobní bankrot podnikatelů i nepodnikatelů):

Jste-li fyzická osoba (podnikatel či nepodnikatel) a potřebujete pomoci s vyhotovením insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení (resp. návrh na osobní bankrot)? Prostřednictvím AK-RP Vám pomůžeme s jeho podáním.

Reorganizace:

Vznikla Vám povinnost podat insolvenční návrh či se obáváte, že Vás (či Vaši společnost) tato povinnost dostihne a jste podnikatelem? Pomůžeme Vám.

Konkurs:

Dostihla-li Vás povinnost podat insolvenční návrh a struktura a/nebo objem Vašich závazků či další okolnosti vylučují řešení Vaší ekonomické situace oddlužením či reorganizací? Tým právníků AK-RP je schopen Vám vypracovat insolvenční návrh s návrhem na prohlášení konkursu.