Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

AK-RP poskytuje v oblasti bankovnictví a finančních služeb komplexní poradenství, které zahrnuje zejména revizi a přípravu smluvní dokumentace v souvislosti s financováním, právní prověrky a analýzy související s problematikou bankovnictví a finančních služeb, zastupování v řízení před regulatorními orgány či zastupování v soudních a správních řízeních (včetně řízení před finančním arbitrem).

Právníci AK-RP mají bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb v tomto odvětví, přičemž tyto služby zahrnují zejména:

 • právní poradenství v oblasti projektového a akvizičního financování a refinancování, a to na straně dlužníků i věřitelů (včetně přípravy struktury transakce);
 • příprava dokumentů souvisejících s financováním, zejména příprava úvěrových smluv (včetně úvěrových smluv podle LMA standardu) a zajišťovacích dokumentů, vystavování právních posudků (Legal Opinion) v souvislosti s financováním;
 • příprava a revize smluv v souvislosti s hypotečními úvěry a zástavou nemovitostí;
 • komplexní poradenství v souvislosti s postupováním pohledávek;
 • právo cenných papírů (včetně směnečného práva a zastupování v soudních řízeních týkajících se směnečných sporů);
 • právní poradenství ve věcech bankovních záruk (včetně soudních sporů v této souvislosti);
 • zastupování při jednání s bankou (včetně poradenství ohledně struktury financování obchodních aktivit klientů);
 • zastupování při jednání s pojišťovnou;
 • komplexní právní poradenství týkající se spotřebitelských úvěrů;
 • právní poradenství při likvidaci společnosti nebo insolvenčním řízení (včetně aspektů úvěrů a poskytování zajištění v rámci insolvence společnosti);
 • právní spory s dlužníky a vymáhání pohledávek.