Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

V rámci naší advokátní kanceláře zastupujeme naše klienty a poskytujeme právní poradenství i v oblasti dopravního práva. Služby AK-RP zahrnují jak oblast deliktů v dopravě (přestupky, jiné správní delikty, trestné činy), tak i veškeré smluvní vztahy a uplatňování náhrady škod, které s dopravou souvisí.

V naší praxi pak poskytujeme zejména:

  • právní pomoc a zastoupení při spáchání dopravních přestupků či trestných činů v dopravě (v případě zadržení řidičského průkazu nebo pozbytí řidičského oprávnění, překročení nejvyšší dovolené rychlosti, řízení po požití alkoholického nápoje či drog apod.);
  • zastupování poškozených v souvislosti s dopravními nehodami a uplatňování náhrady škod na pachatelích, resp. jejich zaměstnavatelích či pojišťovnách, a to jak v adhezním řízení v rámci trestního řízení či případně v občansko-právním řízení;
  • zajištění a pomoc při dosahování co nejmenších dopadů zadržení řidičského oprávnění a pomoc při vrácení řidičského oprávnění před koncem zákazu činnosti;
  • prosazování alternativních trestů v rámci trestního řízení namísto zadržení řidičského oprávnění a prosazování odklonů v trestním řízení;
  • obhajobu osob obviněných v trestním řízení z trestných činů souvisejících s dopravou (ohrožení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, maření výkonu úředního rozhodnutí a další)

V rámci AK-RP dlouhodobě spolupracujeme s Českým sdružením na ochranu obětí dopravních nehod, kterému poskytujeme jak právní poradenství, tak finanční pomoc. Samozřejmě rovněž spolupracujeme s nejlepšími znalci a znaleckými ústavy v oboru dopravy, toxikologie, zdravotnictví apod. Díky obrovským zkušenostem v této oblasti jsme tak schopni našim klientům poskytnout širokou škálu vhodných řešení situace, se kterou se na nás naši klienti obrací.