Právní služby

Oblasti poskytovaných právních služeb.

Právníci AK-RP rovněž poskytují právní služby v rámci cizineckého a azylového práva. Naše advokátní kancelář zajišťuje pro klienty kompletní právní servis při vyřizování víz, dlouhodobého či trvalého pobytu, udělování či pozbývání státního občanství či při získávání pracovního povolení pro cizince. Dále poskytujeme právní služby a poradenství uprchlíkům a zastupujeme je v azylovém řízení.