Právní služby

Advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS nabízí českým i zahraničním klientům komplexní právní služby ve všech oblastech českého i unijního práva včetně práva trestního. Máme široké zkušenosti se zastupováním klientů před obecnými a rozhodčími soudy. Nabízíme profesionální osobní přístup a transparentní podmínky spolupráce.

Odborné zkušenosti, specializace a jazyková vybavenost početného týmu PLICKA & PARTNERS umožňuje poskytovat široké spektrum právních služeb. Všichni právníci AK-RP jsou vybaveni perfektní znalostí platného práva a judikatury.

Naším hlavním cílem je poskytování právních služeb rychle, účinně, ekonomicky a odpovědně. AK-RP komunikuje se svými klienty v anglickém, německém, arménském, italském, francouzském, ruském a samozřejmě i českém a slovenském jazyce. Vždy klademe maximální důraz na zájmy klienta, jeho strategii a cíle. Naši právníci mají zkušenosti se spoluprací s národními a mezinárodními společnostmi. Stejnou péči a zájem věnujeme zastupování klientů z řad menších podnikatelů či nepodnikajících fyzických osob. Naše kancelář klade velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře, loajalitě a respektu. Sledujeme připravované legislativní změny, a pomáháme tak klientům činit včas vhodná opatření a rozhodnutí. Nabízíme k využití naši znalost veřejného sektoru i legislativního procesu. I to je součástí komplexní a při tom individuální péče o naše klienty.

Právníci advokátní kanceláře PLICKA & PARTNERS mají bohaté zkušenosti se zastupováním klientů před obecnými soudy a rozhodčími soudy v občanskoprávní, trestněprávní i správněprávní oblasti. Naší prioritou však je těmto sporům předcházet, a to co možná nejlepším nastavením podmínek ve smlouvách či jiných právních dokumentech.

Klient v postavení spotřebitele má právo v souladu s ust. § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, na mimosoudní řešení sporů s advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb. K řešení spotřebitelského sporu je příslušná Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1. Bližší informace o způsobu zahájení mimosoudního řešení sporu se nacházejí na internetové stránce tohoto pověřeného subjektu www.cak.cz.
Odměna za služby poskytované advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS je sjednána jako smluvní či mimosmluvní dle advokátního tarifu – vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů.