Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Česká republika byla již delší dobu kritizována ze strany mezinárodních organizací i jiných států za to, že doposud nezřídila instituci tzv. dětského ombudsmana. Jde o úřad, jehož posláním je kontrola naplňování práv dětí, navrhování doporučení ke zlepšení ochrany dětí a vzdělávací i osvětová činnost. Mezi země, které vytvořily funkci ombudsmana pro děti dříve než Česká republika, patří kromě řady větších, vyspělých států například Kolumbie, Bangladéš, Kazachstán nebo Nikaragua.

Vláda v souvislosti s pandemií nákazy COVID-19 vyhlásila ode dne 12. března 2020 pro území České republiky stav nouze, v rámci něhož přijala několik krizových opatření dle krizového zákona, která mohou mít zásadní dopad nejen na podnikatele. Jako nejrazantnější opatření je vnímán zákaz přijímání hostů v hotelích a restauracích spojené s omezením otevírací doby a celostátní karanténou omezující volný pohyb osob.

Krizová situace související s pandemií nemoci COVID-19 přináší mnohé pracovněprávní výzvy pro zaměstnavatele. Karanténní opatření udržují řadu zaměstnanců doma, zatímco krizová opatření vlády bezprecedentně snížila tržby. Pracovní právo naštěstí poskytuje řadu možností, jak tyto výzvy zvládnout.