Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Nejpozději 31. 12. 2018 lze ještě bezplatně podat návrh do Evidence údajů o skutečných majitelích firem. Po tomto datu bude účtován za zápis soudní poplatek 1.000 Kč. Evidované údaje o skutečném majiteli mohou být v budoucnu vyžadovány například v případě výběrového řízení na veřejné zakázky a žádosti o dotace.

Od 1. ledna 2018 byl, na základě novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, nově zřízen informační systém veřejné zprávy Evidence údajů o skutečných majitelích, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje.

Kdo má povinnost být evidován a v jakém termínu

Zaevidováni by měli být:
1. skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnický a fyzických osob;
2. skuteční majitelé svěřeneckých fondů zapsaných do evidence svěřeneckých fondů.

V případě, že není možné určit skutečného majitele právnické osoby, nastupuje právní fikce, že skutečným vlastníkem je člen statutárního orgánu.

Zápis do této evidence provádí příslušný rejstříkový soud, nebo notář na základě podání návrhu ve formě inteligentního formuláře, který je třeba vyplněný zaslat příslušnému rejstříkovému soudu. 

Povinnost provést zápis do evidence mají
1. právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1. ledna 2019
2. právnické osoby zapsané v dalších veřejných rejstřících (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) do 1. ledna 2021.

Jaké údaje do evidence zapisovat

Dle ustanovení § 118 f) ZVR se zapisují následující údaje o skutečných majitelích:
• jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
• datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,
• státní příslušnost a
• údaj o a) podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, b) podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo c) jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Evidence je neveřejná

Evidence je určena pro užití zákonem vymezenými osobami a orgány v souvislosti s jimi plněnými zákonnými povinnostmi, například soudům pro účely soudních řízení, orgánům činným v trestním řízení, zpravodajským službám, správcům daně, České národní bance, Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Ministerstvu vnitra a dalším oprávněným subjektům. Je zcela neveřejná a nelze do ní nahlížet.

Výpis z evidence si bude moci nechat vystavit také osoba zapsaná v této evidenci. Částečný výpis z evidence skutečných majitelů může získat osoba, která prokáže tzv. oprávněný zájem (ve smyslu § 118g odst. 2 rejstříkového zákona). Dále také zapsaná osoba může získat ve vztahu k jí zapsaným údajům o skutečném majiteli výpis z evidence skutečných majitelů.

Bližší informace o zápisu údajů do evidence a inteligentní formulář pro zápis lze nalézt na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti zde: https://issm.justice.cz/.

Autoři: Tým PLICKA & PARTNERS

×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
AddThis
OK
Odmítnout
Facebook
OK
Odmítnout
Analytické
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
AddThis
OK
Odmítnout
Google Analytics
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
OK