Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Pandemie nemoci COVID-19 s sebou kromě zdravotních rizik přinesla celosvětový pokles výkonu ekonomiky. Řada podniků byla v jejím důsledku nucena omezit nebo dokonce zcela přerušit výrobu. Může být pandemie COVID-19 důvodem pro neplnění smluvních závazků?

STAHUJTE TENTO ČLÁNEK JAKO DOKUMENT : 20200319_COVID-DESK_vis-maior_final-v1.pdf | 40kB

Pandemie obecně může představovat tzv. zásah vyšší moci (vis maior), který smluvní strana nemohla předvídat a překonat. Zásah vyšší moci je zásadně omluvitelným důvodem porušení povinnosti ze smlouvy. Aby se však mohla smluvní strana dovolat zásahu vyšší moci v podobě pandemie COVID-19, musí být splněny zákonné podmínky.

Společným jmenovatelem je ve všech případech existence příčinné souvislosti mezi pandemií a porušením konkrétní smluvní povinnosti. Jinými slovy řečeno, porušení smluvní povinnosti (např. opožděné plnění či plnění s vadami) nesmí mít příčinu v jiné skutečnosti, ale bylo skutečně způsobeno působením pandemie COVID-19. V praxi se může typicky jednat zejména o případy, kdy smluvní strana musí uposlechnout nařízení státních orgánů a řídit se např. karanténními opatřeními, což bude mít negativní vliv na její podnikatelskou činnost. Stejně tak by mohlo jít o nemožnost plnění závazků v důsledku karantény významné části zaměstnanců.

Pakliže byla podnikatelská činnost smluvní strany negativně ovlivněna skutečně v příčinné souvislosti s pandemií COVID-19 a v důsledku toho vznikla druhé straně škoda, je možné se povinnosti škůdce k náhradě škody zprostit prokázáním, že řádnému splnění smluvní povinnosti zabránila (dočasně či trvale) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka spočívající v působení pandemie COVID-19.

Pandemie nemoci COVID-19 taktéž může představovat podstatnou změnu okolností, která by postiženou smluvní stranu postavila do zvlášť hrubě znevýhodněné pozice oproti druhé smluvní straně. Takto znevýhodněná strana se pak může domáhat obnovení jednání o smlouvě tak, aby odpovídala nově nastalé situaci.

I v tomto případě však znevýhodněná strana musí prokázat, že změnu okolností nemohla rozumně předpokládat, a že změna okolností nastala až poté, kdy byla smlouva uzavřena, anebo se o této změně dozvěděla až po uzavření smlouvy. Pakliže se strany nedohodnou na změně smlouvy, mohou navrhnout soudu, aby rozhodl o obnově rovnováhy práv a povinností, anebo jí zrušil.

Pandemie COVID-19 však v žádném případě není univerzálním důvodem pro neplnění závazků, neboť v praxi bude vždy záviset na konkrétních okolnostech daného případu. Stejně tak je zásadní obsah smlouvy, neboť řada smluv obsahuje odlišnou úpravu řešení zásahu vyšší moci, nebo ji dokonce zcela vylučuje.

Pakliže na Vás nebo Vaše podnikání dopadají negativní projevy pandemie nemoci COVID-19, advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS je připravena poskytnout Vám právní služby ve všech souvisejících oblastech. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Autor: Trong Tan Nguyen, advokátní koncipient