Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Informujeme Vás o dalším obrovském úspěchu, kterého se nám podařilo dosáhnout v oblasti veřejného zájmu, ochrany životního prostředí a obyvatel Velké Chuchle.

V dosud téměř nedotčené oblasti nad chuchelským závodištěm naplánoval developer rozsáhlou bytovou výstavbu až čtyřpatrových objektů v místě, kde dosud byla pouze klidná vilová čtvrť. Proti tomuto záměru se zvedla nevole místních obyvatel, pro které by taková výstavba představovala zásah do jejich pohody bydlení, soukromí, bylo by negativně ovlivněno taktéž životní prostředí a místní jedinečná flóra. Současně developer nehleděl ani na to, že takové výstavbě není daná oblast ani přizpůsobena z hlediska kapacity inženýrských sítí, dopravy, ani občanské vybavenosti.

 

Naše advokátní kancelář pak spolupracovala mimo jiného i na vypracování rozsáhlých námitek ve vedeném územním a stavebním řízení, kde jsme upozornili na všechny výše zmíněné nešvary a nedostatky záměru. Díky Spolku ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s. se pak podařilo zorganizovat petici, kterou připravila naše advokátní kancelář, proti záměru developera, ke které se taktéž připojila velká část obyvatel této městské části.

 

Na základě podaných námitek a téměř každodenní urputné práce a investigace naší advokátní kanceláře a dalších spolupracovníků pak příslušný stavební úřad záměr developera související žádost o změnu územního rozhodnutí zatím prvoinstančně zamítl.

 

Bez naší pomoci a aktivity je tak velice pravděpodobné, že by se záměru nepodařilo zabránit a daná oblast by byla nenávratně zastavena a poškozena.