Aktuality

Články, novinky, oznámení.

Naše advokátní kancelář dnes zaznamenala další velký úspěch, a to tentokrát u Ústavního soudu, který vyhověl ústavní stížnosti podané ze strany PLICKA & PARTNERS. 

Klient byl nejprve obecnými soudy nezákonně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 8 měsíců za maření výkonu úředního rozhodnutí, když v rámci své živnosti automechanika (kterou neměl zakázanou a která byla jeho prostředkem obživy) popojížděl na několika metrech v rámci prováděných oprav v areálu soukromých garáží, kam byl vjezd jiným osobám zakázán. K této účelové kriminalizaci klienta orgány činné v trestním řízení po dobu tří měsíců nezákonně prováděly odposlechy a sledování.


Ústavní soud vyhověl naší argumentaci a konstatoval, že v předmětném případě bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces, kdy mimo jiné nebylo postupováno dle zásad trestního právo, zásady ultima ratio a subsidiarity trestní represe.


Velice si vážíme Ústavního soudu, neboť v předmětném Nálezu Ústavní soud správně aplikoval základní zásady trestního řízení, které by měly být aplikovány i obecnými soudy a orgány činnými v trestním řízení.
V případě zproštění, které je s ohledem na nález Ústavního soudu v reakci na naši ústavní stížnost velmi pravděpodobné, je téměř jisté, že za klienta uplatníme z důvodu chybného postupu obecných soudů nárok na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím při výkonu veřejné moci. , i když nezákonné omezení svobody člověka a pobyt ve vězení je těžko napravitelný prostřednictvím finančního odškodnění, ale může zmírnit dopady takto nezákonného postupu státu.

Odkazy na články v médiích:

https://www.novinky.cz/domaci/475657-ustavni-soud-se-zastal-mechanika-se-zakazem-rizeni-odsouzeneho-za-popojizdeni-s-auty-po-garazich.html

http://tn.nova.cz/clanek/automechanik-porusil-zakaz-rizeni-a-mel-jit-do-vezeni-us-trest-zrusil.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2516206-ustavni-soud-dostal-z-vezeni-automechanika-ktery-bez-ridicaku-popojizdel-auty-po